Concrete meets bricks
Light, white and tight scandinavian design

O KONFERENCJI


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, która odbędzie się w dniach 23-24.06.2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Jest to jedyna w skali kraju konferencja poświęcona wyłącznie diagnozowaniu w psychologii, zainicjowana przez Instytut Psychologii UAM w 2011 roku jako cyklicz­ne przedsięwzięcie. Celem tej, jak i poprzednich konferencji jest zaproszenie do refleksji i podjęcia dyskusji nad wyzwaniami w obszarze diagnozy psychologicznej oraz wymiana doświadczeń i propozycji odpowiedzi na te wyzwania.


W tym roku chcielibyśmy skupić się szczególnie na standardach nauczania psychologicznych metod diagnostycznych, wspólnie przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym narzędziom dydaktycznym oraz poszukać nowych kierunków rozwoju w tym obszarze.

 

UWAGA:

Przewidujemy możliwość publikacji wybranych wystąpień w punktowanym czasopiśmie „Polskie Forum Psychologiczne

ORGANIZATORZY


Organizatorem tegorocznej konferencji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący: dr hab. Paweł Izdebski

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński

Dr hab. Jan Cieciuch

Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Prof. dr hab. Władysław J. Paluchowski 

Dr hab. Romuald Polczyk 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski 

Dr hab. Zbigniew Spendel

Dr hab. Maria Straś-Romanowska

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Dr hab. Małgorzata Basińska

Dr hab. Barbara Ciżkowicz

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Anna Rasmus

dr Anna Nogaj

dr Marta Kosiol

mgr Karolina Stenka

mgr Jarosław Ocalewski

 

MIEJSCE


Miejsce:

Aula Biblioteki Głównej UKW

ul. Karola Szymanowskiego 3,

85-074 Bydgoszcz

 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


Data otwarcia rejestracji 20.02.2017
data zamknięcia rejestracji 25.05.2017
opłata konferencyjna 300 zł
opłata studencka 150 zł
Proszę dokonać wpłaty na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
NIP 5542647568
Z dopiskiem "konferencja-diagnoza"

PROGRAM KONFERENCJI


Ramowy plan konferencji

 

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

 

 

Piątek 23 czerwiec 2017

11:00

 Rejestracja uczestników

12:00

Uroczyste otwarcie VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu

„Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

12:15 – 14:00 Sesja I

 

Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski „Diagnozowanie i orzekanie źródłem problemów i dylematów etycznych”

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki „Na rozstaju dróg: kryteria diagnozy pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) po DSM-5 a przed ICD-11”

 

14:00 – 14:30 Lunch

14:30– 16:00 Sesja II

Dyskusja panelowa na temat testów projekcyjnych

 

Dr hab. Romuald Polczyk – prowadzący dyskusję

Dyskutanci:

Dr Emilia Wrocławska-Warchala

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. UKW

 

16:00-17:00 Warsztat

 

Dr Anna Rasmus „Nowe technologie w diagnozie psychologicznej”

 

18:00 Bankiet

Sobota 24 czerwiec 2017

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:40 Sesja III

„Metodologiczny aspekt badania i nauczania diagnozy psychologicznej”

Dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. UKW – prowadzący sesję

 

Dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW "Zastosowanie modelu podwójnego czynnika w szacowaniu rzetelności omegą McDonalda"

dr Tomasz Prusiński „Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych”

Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska, Dr Agnieszka Szymańska „Efektywna metoda szacowania zgodności ocen. Rozszerzenie procedury lambda-Aranowskiej”

dr Anna Słysz, dr Marta Karbowa-Płowens, dr Anna Kubiak, mgr Piotr Haładziński  „Nauczanie kompetencji diagnostycznych w zakresie analizy i interpretacji danych – przykłady z zajęć dydaktycznych”

dr  Marta Karbowa-Płowens, dr Anna Słysz, mgr Piotr Haładziński, dr Anna Kubiak „Nauczanie kompetencji diagnostycznych w zakresie prowadzenia rozmowy – przykłady z zajęć dydaktycznych”

 

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Sesja IV

„Eklektyzm metodologiczny w badaniach psychologicznych”

Prof. dr bab. Maria Straś-Romanowska  - prowadzący sesję

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll „Semantyczna analiza narracji w badaniach i diagnozie indywidualnej”

Dr Jolanta Kowal,  prof. dr hab.  Maria Straś-Romanowska, dr hab. Anna Oleszkowicz, dr Tomasz Frąckowiak, dr Magdalena Kapała „ Adaptacja kwestionariusza poczucia jakości życia”

Prof. dr hab.  Maria Straś-Romanowska,  dr Jolanta Kowal, dr hab. Anna Oleszkowicz „Jakość życia a satysfakcja z pracy”

 

PRZERWA:10 min

 

Dr Magdalena Kapała  „Jak badać duchowość?  Wrażliwość duchowa i jej diagnoza za pomocą metod ilościowych i jakościowych”

Prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, dr Jolanta Kowal, dr Magdalena Kapała  „Płeć i wrażliwość duchowa wśród użytkowników Internetu - pasywne badania eksperymentalne”

Dr Zbigniew Łoś „Czy budując dwubiegunowe skale cech osobowości gubimy istotny czynnik przystosowawczo-rozwojowy?”

 

13:00 Zakończenie konferencji

Powered by w3.css